Bejárható Magyarország Program – kerékpáros tananyagfejlesztés
2015.09.15. 08:57

2015 áprilisában az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet a TÁMOP 3.1.15. pályázat keretében a Bejárható Magyarország kerettantervhez illeszkedő tananyagfejlesztéssel bízta meg a négy jármód (gyaloglás, kerékpár, lovaglás, túrakenu) képviselőit. A tananyag kerékpáros fókuszú fejlesztését a BringaAkadémia program vezetője, Abelovszky Tamás koordinálta. A tananyagfejlesztést megelőző kutatási munkát az Eruditio Zrt. végezte, a tananyagfejlesztés az Edutus Főiskolával együttműködve, illetve külső szakértők bevonásával valósult meg.

A Bejárható Magyarország Program egy nagyívű turisztikai projektként indult a 2010-es évek elején, célja annak bemutatása, hogy hazánk rengeteg ismert vagy ismeretlen természeti, épített, kulturális és egyéb értékkel rendelkezik, amelyekkel érdemes megismerkedni, az értékek felfedezése pedig történhet a természetjárás különböző formáinak segítségével is. A program kitalálói ennek megfelelően bevezették az öt "jármód" fogalmát, melyek a kerékpározás, a gyaloglás, a lovaglás, és a vizes sportok: kajak-kenu és vitorlázás. A Bejárható Magyarország Programnak hangsúlyos része a jármódok megjelenítése a köznevelési rendszerben az általános iskola felső tagozatában, ennek megfelelően készült el évekkel ezelőtt a Bejárható Magyarország kerettanterv.
A jelenlegi projektben feladatunk a kerettanterv feltöltése volt tartalommal, annak érdekében, hogy az iskolák vezetőinek, illetve az érdeklődő pedagógusoknak megfelelő szakmai segítség álljon rendelkezésre a tantárgy bevezetéséhez. Ennek megfelelően a kerettantervre támaszkodva elsőként a részletes tantárgyi tematika került kidolgozásra, ami egy egységes táblázat az átadandó ismeretanyagot tanórákra lebontva, a megfelelő fejlesztési célok hozzárendelésével. Ennek alapján párhuzamosan dolgozott a fejlesztőcsapat a tanári kézikönyvön, illetve tematikához kapcsolódó feladatgyűjteményen, mely évfolyamonként 25, azaz összesen 100 gyakorlófeladatot tartalmaz. Mindezt kiegészítette egy 60 órás pedagógus-továbbképzési program koncepciójának elkészítése és kipróbálása, amelynek akkreditációra való előkészítése is megtörtént.
Az elkészült anyagok egy részének kipróbálására is sor került: augusztus utolsó hetében Budapesten és Szombathelyen egy-egy csoport érdeklődő pedagógus vett részt a BMO pilot pedagógus-továbbképzésein. A képzésekről mind a tanárok, mind az oktatók számos hasznos tapasztalattal tértek haza. Ezen felül szeptember első hetében a budapesti Kolonics György Általános Iskolában a tananyag egy kis része is kipróbálásra került négy pilot tanóra formájában, amit mind a gyerekek, mind az órát tartó pedagógusok nagyon élveztek.
A kutatás-fejlesztési projekt eredményei várhatóan novembertől elérhetőek lesznek az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, illetve természetesen a BringaAkadémia honlapján is.

Belépés
Elfelejtett jelszó